Prices & Special Offers

Garden & Pool View Studio prices:

Low season (1/4-20/5 & 11/10-31/10): 65 €

Middle season (21/5-10/7 & 11/9-10/10): 90 €

High season (11/7-10/9): 110 €